Menu

De historie van de Katwijkse Visserijdagen

In 1985 zijn de visserijdagen voor de eerste keer gehouden. Het (opnieuw) organiseren van Visserijdagen in Katwijk komt voort uit een wens van de Katwijkse bevolking, gedragen en ondersteund door de Katwijkse politiek. Dit blijkt uit een gemeenteraadbreed ondersteunde motie voor terugkeer van de visserijdagen in Katwijk van de SGP in september 2009. Uit een gevoel van lokale betrokkenheid “Samen voor Katwijk” denken wij hier invulling aan te kunnen geven.

Herdenking Katwijk aan Zee bij het monument 2020

Maandag 6 juli 2020 VERPLAATST naar vrijdag 2 oktober a.s. om 17.00 uur organiseert de Stichting Visserijdagen Katwijk weer het moment waarop we herdenken dat veel van onze dorpsgenoten tussen 1919 en heden tijdens hun werk op zee gebleven zijn. Bijna 300 namen, uitgesneden in staal op het monument op de Noord Boulevard, laten de gaten zien welke in gezinnen en familie's geslagen zien. Verdriet dat nog versterkt wordt omdat er in veel gevallen nooit een graf gedolven kon worden omdat het lichaam van een dierbare nooit gevonden werd. Soms, zoals ook dit jaar weer, wordt een lichaan nog geïdentificeerd en krijgen nabestaanden zekerheid. Maar dat is lang niet altijd het geval.

De herdenking begint om 20.00 uur. Burgemeester Visser en wethouder Knape zullen namens de gemeente een krans bij het monument leggen waarna de burgemeester een In Memoriam uitspreken zal. Medewerking zal worden verleent door het Hervormd Gereformeerd mannenkoor Eben Haëzer, welke een aantal passende liederen ten gehore zal brengen, begeleidt door de Harmonie Katwijk. Speciale aandacht zal er zijn voor hen die dit jaar 100 of 50 jaar geleden op zee gebleven zijn. Nabestaanden, dorpsgenoten en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd bij dit moment van herdenken aanwezig te zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Lies van Beelen, telefoonnummer 071-4015647.

visserijdagen 2019 herdenking foto dirkvanegmond