Bestuur

Het bestuur van de Stichting Visserijdagen Katwijk bestaat uit:

Voorzitter
Lies van Beelen

Secretaris
Vacant.

Penningmeester
Jan C. van Beelen

Leden
IJs Plug

Wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden dan verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van het contactformulier.

Contactformulier

Jaarverslag

Het Jaarverslag van de St. Visserijdagen Katwijk kan jaarlijks na 1 juli opgevraagd worden bij het bestuur en/of via het contactformulier.

Doelstelling Stichting Visserijdagen Katwijk

Het doel van de stichting is in de eerste plaats het organiseren van Visserijdagen in Katwijk. De Stichting Visserijdagen Katwijk wil elk jaar in de maand juli een volksfeest organiseren. In de eerste plaats voor alle Katwijkers, maar ook dagjesmensen en toeristen zijn natuurlijk van harte welkom. De Visserijdagen geven een impuls aan de Katwijkse economie maar ook aan het maatschappelijk en culturele leven.

“Samenwerken verbindt en versterkt elkaars evenement. Daarom zijn we voor samenwerking met andere evenementen mits die binnen de doelgroep Visserij vallen.”

Het tweede doel van de Stichting Visserijdagen Katwijk is de inzet voor het behoud van het laatste stukje van Katwijks Maritiem erfgoed. Heel veel van Katwijks visserijverleden is al vernietigd. Helaas is het redden van het “Pand van Taat”op het Prins Hendrikkanaal, eens het kloppend hart van de Katwijkse visserijsector, niet gelukt. Wel maken wij deel uit van de Adviescommissie Historische erfgoedkade, het erfgoed van de Katwijkse binnenvaart.

Zie hiervoor www.stichting-katwijker-motor.nl

Disclaimer

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht
Scroll naar boven